Case study

Mało efektywny onboarding w sieci sprzedaży

Duża firma z branży detalicznej.

Duża rotacja młodych pracowników w sieci sprzedaży.

Koszt szybkiego wdrożenia, przygotowania nowej osoby do efektywnej pracy.

Przygotowana ścieżka kursów, którą w pierwszych 2 tygodniach musi przejść nowa osoba. Kursy kończą się testami. Wiedza z różnych obszarów – od procedur, poprzez produkty po techniki potrzebne w sprzedaży.

Skrócenie czasu wdrożenia.

Spójne w całym kraju wprowadzenie nowej osoby.

Wizerunek nowoczesnego pracodawcy.

Szybkie sprawdzenie woli wdrażania się u nowej osoby.

Brak absorbowania czasu pozostałych sprzedawców.

Redukcja kosztów szkolenia tradycyjnego, pracy trenerów.

Samodzielne wdrożenie dostosowane do tempa uczenia się, czasu pracy.

Kompleksowe informacje w jednym miejscu.

Shopping Basket