Case study

Kłopoty z rotacją kurierów w firmie z branży TSL

Średnia firma z branży TSL, franczyzodawca.

Współpraca z niezależnymi podmiotami z dużą rotacją wśród kurierów.

Koszt wdrożenia, duża rotacja wśród kurierów, częste zmiany standardów obsługi klienta i procedur.

Zbiór poradników, procedur, kursów zawierających zasady wysyłki paczek u różnych przewoźników,  weryfikowanych cyklicznymi testami wiedzy.

Skrócenie czasu wdrożenia kurierów – zadowolenie franczyzobiorcy.

Szybkie wprowadzanie zmian w dodanych procedurach/instrukcjach, bez konieczności wysyłania ich do poszczególnych oddziałów.

Wgląd w raporty zaliczeń swoich pracowników.

Ocena postępu wdrożenia przez franczyzobiorcę.

Każdy pracownik ma dostęp do pełnej wiedzy, stale aktualizowanej.

Proces wdrożenia możliwy do przeprowadzenia w każdym miejscu.

 

Samodzielne wdrożenie dostosowane do tempa uczenia się, czasu pracy kuriera, pracownika.

Kompleksowe informacje w jednym miejscu – oszczędność czasu.

Dostęp do aktualnych procedur, poradników, instrukcji.

Shopping Basket